สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก มอบรางวัล B.A.D.Awards ให้กับลุงเนวิน ในฐานะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประชาชน ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด จากการเป็นผู้นำคนบุรีรัมย์ สร้างสรรค์เมืองบุรีรัมย์ จากเมืองผ่าน เป็นเมืองพัก จากเมืองที่ไม่มีคนมอง เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ผู้คนอยากมา

เนวิน เป็นบุคคลนอกวงการโฆษณาคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ จากสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก

โดยปกติ สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก จะมอบรางวัลให้แก่บริษัท และ บุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์

ปี 2561 เป็นปีแรกที่สมาคมฯ มอบรางวัลให้แก่บุคคลทั่วไปนอกวงการโฆษณา และ คนแรก ที่ได้รับเลือก ก็คือ ลุงเนวิน ของเรา กับรางวัลความคิดสร้างสรรค์เพื่อประชาชน

ขอขอบคุณสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ที่มองมาถึง และ มองเห็นบุรีรัมย์ เมืองที่พัฒนาขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือร่วมใจ ของคนบุรีรัมย์

Bangkok Art Directors’ Association