บุรีรัมย์พร้อมจัด “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ”

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศเเละวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบการสรุปปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมสถานที่เพื่อจัดการแข่งขันและฝึกซ้อม โดยการเตรียมเรื่องสถานที่ของแต่ละชนิดกีฬาที่แข่งขันนั้นมีความสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้ว มีเพียงบางชนิดกีฬาที่ยังต้องมีการปรับปรุงสนามเพิ่มเติม ซึ่งจะทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนการจัดการแข่งขันฯ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปสำรวจสนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน โดย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กล่าวว่าในฐานะที่ กกท. เป็นเจ้าของเกมส์ ซึ่งได้ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั้น ส่วนตัวไม่มีความเป็นห่วงเรื่องการจัดการแข่งขันฯ เพราะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ใช้กีฬาในการพัฒนาเมืองอยู่เเล้ว เคยผ่านการจัดการแข่งขันในระดับสากลต่างๆมาหลายครั้ง แต่การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนั้นจะแตกต่างเพียงในเรื่องของชนิดกีฬาที่มีหลายชนิดกีฬา และมีการกระจายสนามแข่งขันออกไปหลายสนาม ซึ่งมีการเตรียมการในส่วนต่างๆไว้อย่างดีเเละเหลือเวลาอีก 2 เดือน ซึ่งทำให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้ดีอย่างแน่นอน และในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะเน้นในส่วนของเรื่องการตรวจการใช้สารต้องห้ามซึ่งจะเป็นการปลูกฝังนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนในเรื่องของสารต้องห้าม ได้มีการเพิ่มจำนวนการสุ่มตัวอย่าง และในการสุ่มตรวจนั้นจะมีการสุ่มตรวจในทุกสถานที่ทุกช่วงเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งที่ขาวสะอาด ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ผลการประชุมและสำรวจสนาม “บุรีรัมย์เกมส์”

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าภาพการแข่งขันฯ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ใน 45 ชนิดกีฬา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ด้านสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม, ด้านที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมที่พักไว้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 15,537 คน จากโรงเรียน, วิทยาลัย และค่ายทหาร จำนวน 47 แห่งภายในจังหวัด, ด้านการขนส่งภายในจังหวัด ได้มีการเตรียมรถสองแถวและรถตู้เพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, ด้านการแพทย์และพยาบาล นอกจากการเตรียมการรับรองของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์การรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก, คลินิคหมอครอบครัว (PCC) ริมละลม และศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา3 (อบจ.บุรีรัมย์เก่า), ด้านระบบสารสนเทศ มีการจัดทำเวปไซด์ www.buriramgames.com สำหรับรายละเอียดต่างๆระหว่างการแข่งขัน เช่น ผลการแข่งขัน, ข่าวการประชาสัมพันธ์, ข้อมูลที่พัก, หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 19 มีนาคม มีการจัดเตรียมการแสดงพิธีเปิดจำนวน 5 ชุด ได้แก่ 1.บายศรีสู่ขวัญ..ทอฝันเยาวชน 2.เกริกเกียรติเปี่ยมล้น..การกีฬา 3.พนมรุ้งรุ่งฟ้า..เรืองนิรันดร์ 4.อัศจรรย์เปล่งประกาย..ไฟพระฤกษ์ 5.เบิกสายแสง..แห่งเมืองสองปราสาท

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กล่าวถึงการจัดการแข่งขันว่า ขณะนี้การเตรียมการด้านสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม มีบางชนิดกีฬาที่ยังต้องปรับปรุงสนามอีกเพียงเล็กน้อย ส่วนในเรื่องการเตรียมการด้านอื่นๆนั้นทุกฝ่ายมีความพร้อมค่อนข้างสูง เชื่อว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะมีมาตรฐานที่ดี อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นห่วงคือเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งถ้าหากมีการเลื่อนก็มีโอกาสที่จะตรงกับช่วงการแข่งขัน ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับทางจังหวัดให้เตรียมแผนการรองรับไว้เเล้ว รวมถึงอาจจะเลื่อนการแข่งขันให้เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องรอดูความชัดเจนของเรื่องการเลือกตั้งก่อน

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในแต่ละชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันฯ ได้ร่วมสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมตามสนามต่างๆ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมย์เกมส์” มีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 จำนวน 45 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, กีฬาทางอากาศ, ลีลาศ, คริกเก็ต, คาราเต้โด, จักรยาน, เจ็ตสกี, ชักกะเย่อ, ซอฟท์เทนนิส, ซอฟท์บอล, ตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บริดจ์, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, เพาะกาย, ฟันดาบสากล, ฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้ง, ฟุตบอลและฟุตซอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติก, ยูโด, ยูยิตสู, รักบี้ฟุตบอล, เรือพาย, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, วูซู, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, เอ็กซ์ตรีม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
10 มกราคม 2562