โมโตจีพี 2018 ไทยเป็นสนามแข่งขันที่ดีที่สุดรับรางวัล“โมโต จีพี กรังด์ปรีซ์ ออฟ เดอะ เยียร์”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ประจำปี 2561-2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561 สนามที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าชมการแข่งขันทั้งสิ้น 222,535 คน ถือว่าเป็นสนามที่มีผู้ชมการแข่งขันมากที่สุดในบรรดา 19 สนามตลอดฤดูการแข่งขัน และมีรายได้รวมประมาณ 3,100 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2,470 ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนคราชสีมา รวมจำนวน 630 ล้านบาท นอกจากนี้สนามการแข่งขันดังกล่าวได้รับรางวัล “โมโต จีพี กรังด์ปรีซ์ ออฟ เดอะ เยียร์” (MotoGP Grand Prix of the Year) เป็นสนามแข่งขันที่ดีที่สุดประจำปี จากการโหวตของสมาคมทีมแข่งรถจักรยานยนต์นานาชาติ (IRTA)
หลังจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับแผนงานและแนวทางการจัดหางบประมาณสำหรับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 609,469,701 บาท โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณาในรายละเอียดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ สหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ (Federation of International Motorcycling) ได้ประกาศวันจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ประจำปี 2562 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สนามที่ 15 ในวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์.


กองประชาสัมพันธ์ กกท.
10 ม.ค.62