เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างความรักสามัคคี และหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 3,000 คน

วันที่ (13 ม.ค.62) เวลา 05.00 น. โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ปราศจากโรคภัย ทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และเพื่อรายได้หรือทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางกำหนดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

ซึ่งได้รับความสนใจจากมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในโรงพยาบาล รวมถึงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งกว่า 3,000 คน ซึ่งการจับเวลาการวิ่งโดยใช้ Chip Timing ที่มีความแม่นยำ และรับรองสถิติการวิ่งโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าว่า การจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอ ในครั้งแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 และครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อต้องการปลุกกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีทั้งของบุคลากร และประชาชน ส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินที่ได้รับบริจาค ทางโรงพยาบาลก็จะนำไปเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์