ผลการประกวดนางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

ตำแหน่งนางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ได้แก่ หมายเลข 24 น.ส.อาทิตยา อุตมูล (บีม)​ ซึ่งได้รางวัล นางงาม Wow พ่วงด้วย อายุ 20 ปี ภูมิลำเนา อ.นาโพธิ์ กำลังศึกษาอยู่ ปี 3 ม.ราชภัฏนครราชสีมา อำเภอกระสังส่งเข้าประกวด (เงินรางวัล 30,000 บาท มงกุฏ ถ้วยรางวัล สายสะพาย กรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่า 5 แสนบาท)​

รองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 18 น.ส.ภัททิยา รัตนจริยา (เจน)​ ซึ่งได้รางวัลมิสโฟโต้จีนิค บายช้าง อารีน่า พ่วงด้วย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา อ.ประโคนชัย อาชีพนางแบบอิสระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์และ ป.รีสอร์ท ส่งเข้าประกวด (เงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย)​

รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 น.ส.ณชญาดา วุฒิภัทรโสภณ (เซฟ)​ ซึ่งได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน พ่วงด้วย อายุ 20 ปี ภูมิลำเนา อ.ประโคนชัย กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นายอำเภอประโคนชัยส่งเข้าประกวด (เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย)​

รองชนะเลิศอันดับ 3 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 น.ส.นภิสา เป็นสุข (ดิว)​พร้อมรางวัล มิสโฟโต้จีนิค บายสนวนนอก วิลเลจ อายุ 21 ปี ภูมิลำเนา อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ คมนาคมจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเข้าประกวด (เงินรางวัล 5,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย)​

รองชนะเลิศอันดับ 4 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 20 น.ส.พาเมล่า อัสสิแรลลี่ (แพม)​ อายุ 19 ปี ภูมิลำเนา อ.เมืองบุรีรัมย์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 ร.ร. บุรีรัมย์พิทยาคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ส่งเข้าประกวด (เงินรางวัล 5,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย)

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล

นางสาวผมสวย หมายเลข 3 น.ส.ไพลิน ชัยตะมาตร (คำพลอย)​ อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 ม.รำไพพรรณี จ.จันทบุรี

รางวัลนางสาวผิวสวย พร้อมด้วย รางวัล มิสโฟโต้จีนิค บายธันเดอร์ คาสเซิล หมายเลข 1 น.ส.สุวธิดา บุญสมศรี อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา อ.หนองกี่

รางวัลขวัญใจประชาชน หมายเลข 30 น.ส.อลิสา เอการัมย์ อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา อ.ห้วยราช ทำงานอยู่ที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์

นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

ภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และเพจ Bru Local