กรมท่าอากาศยานเปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2561 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน จำนวน 25 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย มียอดผู้โดยสารใช้บริการกว่า 18 ล้านคน 151,376 เที่ยวบิน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้จากการขยายตัวของความนิยมการเดินทางด้วยเครื่องบินในระดับภูมิภาค ที่ได้รับอิทธิพลจากสายการบินโลว์คอสต์ที่แพร่หลาย

สำหรับภาคอีสานมีสนามบินในการดูแลของกรมท่าอากาศยานอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินนครราชสีมา สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินอุบลราชธานี สนามบินขอนแก่น สนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม สนามบินอุดรธานี และสนามบินเลย

สำหรับสนามบินที่จำนวนผู้โดยสารมากที่สุดเรียงจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดดังนี้

1.สนามบินอุดรธานี 2,651,242 คน

 

2.สนามบินอุบลราชธานี 1,832,340 คน

 

3.สนามบินขอนแก่น 1,819,013 คน

 

4.สนามบินนครพนม 434,128 คน

 

5.สนามบินร้อยเอ็ด 431,785 คน

 

6. สนามบินสกลนคร 382,962 คน

 

7.สนามบินบุรีรัมย์ 340,692 คน

 

8.สนามบินเลย 262,906 คน

 

9.สนามบินนครราชสีมา 10,671 คน

 

ที่มาข้อมูล : กรมท่าอากาศยาน