บุรีรัมย์บุคคลไร้สัญชาติและตกหล่นทางทะเบียนแห่ตรวจ ดีเอ็นเอ.พิสูจน์สัญชาติกว่า 100 คน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสถานีนิติวิทยาศาสตร์ และกรมการปกครอง ออกให้บริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ. บุคคลไร้สถานะและตกหล่น ไม่สามารถ ทำบัตรประชาชนและเข้าถึงบริการของรัฐได้ มีบุคคลไร้สัญชาติและตกหล่นทางทะเบียน 3 จังหวัดอีสานมารับการกว่า 100 คน

 

(16 ม.ค.62) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมการปกครอง ออกให้บริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์สถานะทางบุคคล ในโครงการ “ส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่นให้มีสิทธิเข้าถึงการบริการของรัฐจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

 

เพื่อใช้สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย ประจำปี 2562” ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนที่ผ่านการตรวจคัดกรองจากสำนักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เพื่อนำผลตรวจ ดีเอ็นเอ.ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และลดความเลื่อมลำในสังคม โดยวันนี้ได้มีกลุ่มคนไร้สัญชาติ และผู้ที่ตกหล่นทางทะเบียนจาก 3 จังหวัด มี จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ จ.นครราชสีมา เดินทางมารอรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็น.กว่า 100 คน

 

นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กล่าวว่า จากการสำรวจทางทะเบียนราษฎร์พบว่า สาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากขาดหลักฐานทางทะเบียน คือ การแจ้งเกิด การย้ายถิ่นฐาน

และฐานะครอบครัวที่ต้องไปทำมาหากินไม่เป็นหลักแหล่ง ดังนั้นการตรวจ ดีเอ็นเอ. ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถคืนสิทธิให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้ เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับบุคคลอ้างอิง (เครือญาติ) ที่มีสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมาย แต่การตรวจ ดีเอ็นเอ. ต้องเสียค่าใช้จ่าย และผ่านขั้นตอนหลายอย่าง

ดังนั้นทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมการปกครอง จัดโครงการออกให้บริการตรวจสารพันธุกรรมหรือ ดีเอ็นเอ. ให้กับกลุ่มคนไร้สัญชาติหรือตกหล่นทางทะเบียน ได้รับโอกาสและสิทธิต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน และสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างถูกต้อง

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์