การแข่งขันสาวไหม ในการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานเกษตรภาคอีสาน 2562 นักสาวไหมจากบุรีรัมย์ คว้าอันดับที่ 1 ไปครอง

การแข่งขันสาวไหม ในการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานเกษตรภาคอีสาน 2562 นักสาวไหมจากบุรีรัมย์ คว้าอันดับที่ 1 ไปครอง

นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวพิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววีราภรณ์ อินทรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุพจน์ บรรเทา ช่างต้นแบบสิ่งทอ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสาวไหม

11.jpg

ในการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานเกษตรภาคอีสาน 2562 ณ อุทยานเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

13.jpg

ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนายชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ เป็นประธานกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจากกรมหม่อนไหม

 

17.jpg

ปีนี้เน้นเด็กและเยาวชนมาร่วมแข่งขันสาวไหม ผลการตัดสิน

อันดับที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

อันดับที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ

และอันดับที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

16.jpg

ซึ่งงานนี้เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาให้อนุรักษ์ทายาทหม่อนไหมสืบต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)