“ก้องศักดิ์”ลั่นเมืองกีฬา 6 จัดหวัดยังน้อย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฟันธงเลือก6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่, สุพรรณบุรี, ศรีสะเกษ, อุดรธานี, บุรีรัมย์ และ ชลบุรี ให้นำร่องเป็นเมืองกีฬา หรือ สปอร์ตซิตี้ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561

 

หลังจากได้ทั้ง 6 เมืองแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อประกาศจัดตั้ง ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร รวมไปถึงสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา และ การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา

จากกรณีดังกล่าว ยังมีหลายกระแสแสดงความสงสัยถึงเกณฑ์คัดเลือกในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการนี้ จะมีขั้นตอนและกรอบในการดำเนินงานคัดเลือกอย่างไร โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า การคัดเลือกรอบที่ 2ในปี พ.ศ. 2562 จะมีขึ้นอย่างแน่นอน แต่อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกเพิ่มเข้าไปอีก

โดยให้เหตุผลว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสเข้าประชุมหารือถึงแนวทางการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 อาจจะใช้การคัดเลือกแบบแบ่งโซน หรือแบบเป็นหมวดๆ ซึ่งจะต่างจากปี 61 ที่คัดเลือกเป็นตัวจังหวัดเดี่ยวๆ โดยจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่ต้องจัดแบ่งตามประเภทของเมืองต่างๆ ก็เพื่อที่จะสามารถเพิ่มจำนวนเมืองที่เป็น Sports City ให้มีมากขึ้นด้วย

ซึ่งปีนี้จะมีประกาศเพิ่มเมือง Sports City แต่เวลานี้กำลังคุยและพิจารณากำหนดร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำมาใช้คัดเลือกอยู่ อย่างบางเมืองที่อาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แม้ไม่โดดเด่นเรื่องกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ แต่ก็มีโอกาสได้รับเลือก หรือจะเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องกีฬาพื้นบ้าน หรือโดดเด่นในด้านอื่นๆ ก็มีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาเพิ่มในปีนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ความเจริญกระจายเป็นวงกว้าง โดยไม่กระจุกอยู่เพียงแค่ระดับจังหวัดเท่านั้น

 

ข่าวจาก บ้านเมือง