บทความจาก ช่างดำ พิชาญ ดำ ดัดตนรัมย์

มองย้อนไปตามลำดับภาพ กว่าจะอินดี้ได้
ผมเองก็ต้องเริ่มต้นมา จำได้ มีภาพเก็บไว้ ดินตักแรกของรถแบคโฮ ดินจากพื้นนาเพียงอย่างเดียว ขึ้นรถไปถม ทำโคก ตรงที่ขุดก็จะเป็นหนองน้ำ

โคก หนอง นา โซลาร์เซลล์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดิน เป็นนา เป็นหนอง เป็นโคก ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ ไม่พึ่งไฟฟ้าสายส่ง

ทุกอย่างพึ่งตนทั้งหมด ลงทุน ลงแรงกาย ลงแรงปัญญา ลองผิดลองถูก

มีคนถาม ” ทำมั๊ยถึงเลือกทางนี้ มีทางอื่นสบายกว่าตั้งมาก สติปัญญาก็ใช่ว่าจะไม่มี งานเดิมก็มีเงินมีทอง ”

ลองคิดตามนี้นะ

 

ปัญหาในโลกนี้เกิดจากอะไร
อากาศ น้ำ อาหาร พืชพันธุ์ พลังงานสกปรก การดำรงค์อยู่ทุกก้าวย่างที่เป็นอยู่ ผู้คน สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยแค่ไหน ลูกหลานในภายภาคหน้าจะอยู่อย่างไร โลกคือบ้านของเรา ทุกสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์ กัน อากาศพัดไปไร้ขอบเขต น้ำไหลไปไร้ดินแดน ดิน แดด อาหาร ผู้คน ล้วนเกี่ยวข้องกัน สิ่งที่เหลือจากการผลิตพลังงานย่อมล่องลอยไป สิ่งปฏิกูลย่อมไหลลงทะเลไป ปลาที่เราจับกินก็จะนำสิ่งนั้นกลับมา อากาศจากโรงงานก็ลอยมาโอบกอดเรา ให้คุณให้โทษ ทำสิ่งหนึ่งล้วนกระทบทุกสรรพสิ่ง

ฝุ่นละอองในอากาศ
สารพิษสารเคมีในน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง
อาหารเป็นพิษ เริ่มขาดแคลน ไม่มีความหลากหลาย
เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ สูญหาย
พลังงานล้วนสร้างมลพิษ
การเกษตรไร้ความปราณี
ทั้งฉีดสารพิษ สารเคมี ทั้งเผาเอาง่าย
มนุษย์ล้วนแต่โลภ ทำกิจที่ห่างไกลธรรมชาติ

ปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดจากอะไร เพราะความไม่เข้าใจ ” เพียงปัจจัย ๔ ” เราก็อยู่ได้ สมบัติที่ควรแก่การหวงแหนทะนุบำรุงคือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ

ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งให้อะไรเราบ้าง
ฟอกอากาศ ให้ร่มเงา สร้างบ้าน เป็นอาหาร เป็นยา ทำสิ่งของเครื่องใช้ เป็นพลังงาน วันนี้อาจจะ สุขสบายกันอยู่เพราะยังพอมีทรัพยากรได้แบ่ง ได้แย่งกัน

สงครามในหลายพื้นที่บนโลกนี้เป็นเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพยากร จากคนจังไรสร้างเองไม่เป็น ดีแต่ข่มเหง เก่งแต่ฆ่าแกง เพื่อชิงเขามา หาใช่สิ่งอื่นใด

วันหน้าทรัพยากรหด หาย ลดลงไปเรื่อย ๆ แผ่นดินมีเท่าเดิม ผู้คนเพิ่มขึ้น วันนั้นแหละ … วันนั้นแหละ วันที่น่ากลัว … มนุษย์จะกินมนุษย์ เดรัจฉานจะมาในรูปร่างคน หมดแม้ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ก็ไม่มีใครหยั่งคิด

สิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่ทางเลือกหรอก
แต่มันคือ ” ทางรอด ” ต่างหาก

ช่วยกันนะขอรับ … ช่างดำ อินดี้

ติดตามช่างดำได้ที่ https://www.facebook.com/backjhon.ss/posts/2477429145605057