“การเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ การป้องกันต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตนเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ การใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้เยาวชนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”

พระดำรัสตอนหนึ่งของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ที่ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการที่จะดึงเยาวชนไทยให้ออกห่างจากยาเสพติด เป็นโครงการที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงดำริที่จะทำให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในครรลองที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถมีชัยชนะในการแข่งขัน เป็นที่หนึ่งได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

“To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดึงเอาพลังความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อสร้างความสามัคคีและปลุกความคิดสร้างสรรค์ อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท โดยล่าสุดเพิ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 26 -27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 26 -27 มกราคม 2562

รุ่น Junior

รางวัลชนะเลิศ ทีม The Shark จ.สุราษฏร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HERO จ.ภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 0h my gosh จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย ทีม บ้านปะตง จ.จันทบุรี
รางวัลชมเชย ทีม We are first dance จ.เชียงใหม่

รุ่น PRE TEENAGE

รางวัลชนะเลิศ ทีม THOSSAPORN THUNDER รร.ทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HEY DAY จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
รางวัลชมเชย ทีม Aloha จ.สุราษฏร์ธานี
รางวัลชมเชย ทีม Mini Pre Crew จ.มุกดาหาร

รุ่น TEENAGE

รางวัลชนะเลิศ ทีม GROUP ROYAL CREW รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ZION จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Embranc Crown จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย ทีม หวานแหวว จ.พิจิตร.
รางวัลชมเชย ทีม Requier จ.มุกดาหาร

ทีม THOSSAPORN THUNDER รร.ทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์

ทีม โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ทีม GROUP ROYAL CREW รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์