พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัย พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประเทศไทย 4.0

โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าประกวดจำนวนกว่า 8,000 ผลงาน แบ่งเป็น 9 ประเภท มีผลงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 180 ผลงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเยาวชนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน 5 ประเภทรางวัล รวมถึงรางวัลการประกวดการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่จัดให้มีประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ทำให้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า 30,000 ผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดจดสิทธิบัตรได้กว่า 60 ผลงาน และอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 400 ผลงาน

ส่วนผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ทีมศ.อาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ทีมเซาะกราว โรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีมBtec Arm Robot วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งานแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ภาพ//วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์