กกต.บุรีรัมย์ เรียกผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 8 เขต ปฏิญาณตน สาบานไม่ซื้อเสียงเลือกตั้ง

กกต.บุรีรัมย์ ผู้สมัคร ส.ส.และผู้สนับสนุนผู้สมัคร ปฏิญาณตนไม่ทุจริตซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ลดขัดแย้ง ขู่ทำผิดกฎหมายฟันไม่เลี้ยงดำเนินคดีทุกราย  หากพบทุจริต

ข่าวสดออนไลน์ – เมื่อวันที่ 15 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์ ทั้ง 8 เขต จัดโครงการ สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเลือกตั้งและกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ส. จ.บุรีรัมย์

โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูรผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัด และผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ ทั้ง 8 เขต เข้าร่วม

นายเกรียงศักดิ์ เผยว่า กกต.เชิญผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ ทั้ง 256 คน จาก 38 พรรคการเมือง มาชี้แจงทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ เพื่อลดความเข้าใจผิด เรื่องข้อขัดแย้งกันและการร้องเรียนต่างๆ โดยขอให้ทุกพรรคหาเสียงอยู่ในกรอบของกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้สมัครได้ปฏิญาณตนว่า จะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำผิดกฎหมาย ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงใดๆ ให้เป็นการเลือกตั้งที่สุจริต ตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครทั้ง 8 เขตอย่างดี 

ข่าวสดออนไลน์