ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ระดมทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองหลังพบพุ่งสูง 179 ไมโครกรัม

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เร่งหามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ทั้งการกวดขันโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ก่อสร้าง ตรวจจับรถปล่อยควันดำและเอาผิดผู้ลักลอบเผาทุกกรณี หลังพบค่าฝุ่นละอองพุ่ง 179 ไมโครกรัม เสี่ยงอันตรายสุขภาพประชาชน

(15 ก.พ.62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกษตรจังหวัด , สาธารณสุขจังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด , มณฑลทหารบกที่ 26 , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน , นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าประชุมที่หอประชุมจังหวัด

เพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ หลังพบว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดมีค่าฝุ่นละอองพุ่งสูงถึง 179 ไมโครกรัม เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งปัจจัยหลักๆ เกิดจากการลักลอบเผาป่า ไร่อ้อย ตอซังข้าว วัชพืช และขยะมูลฝอย

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ควบคุมการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้างต่างๆ

ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ตำรวจและขนส่งจังหวัด เข้มงวดตรวจจับยานพาหนะที่ปล่อยควันดำ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังให้หน่วยงานต่างๆรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน เกษตรกร หยุดการเผาในทุกกรณี เพื่อลดค่าฝุ่นละอองที่กำลังเป็นปัญหาเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพประชาชนอยู่ในขณะนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังระบุอีกว่า หากมีการประชาสัมพันธ์ หรือออกประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ยังมีการฝ่าฝืนไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเผาไร่อ้อย ตอซังข้าว วัชพืช และเศษขยะต่างๆ

ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งกำชับให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ร่วมกันควบคุมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อลดค่าฝุ่นละอองที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์