อำเภอบ้านด่าน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญ

ลำตะโคงไหลผ่าน ด่านช้างบรรพกาล งานประเพณีหลากหลาย มากมายกสิกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง คูเมืองในอดีต

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านด่านตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแคนดงและอำเภอสตึก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสตึกและอำเภอห้วยราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอห้วยราชและอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอคูเมือง

ประวัติ

ตามเรื่องเล่าโบราณจากรุ่นก่อนๆ คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาเชื่อว่าบริเวณฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ (ชาวบ้านเรียกว่า โอร ภาษาเขมร) เป็นบริเวณที่ช้างจะเข้ามาแวะเป็นโฃลงใหญ่ ซึ่งนอกจากช้างแล้วก็ยังมีสิงสาราสัตว์อื่นๆเช่นกัน ทำให้บริเวณดังกล่าวถูกกล่าวขานว่า “ด่านช้าง” เมื่อมีการตั้งถิ่นถานของมนุษย์ มันจึงกลายเป็นชื่อชุมชน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกิ่งอำเภอ และชื่ออำเภอในเวลาต่อมา

บางตำนานเล่าขานว่า นอกจากช้างแล้ว แรดและเสือ มักจะสัญจรผ่านทางบริเวณนี้เช่นกัน เมื่อมีการตั้งรกรากของมนุษย์ สัตว์ป่าเหล่านั้นได้พยายามเอาตัวรอดและหลบหนีเข้าไปในป่าลึกทั้งสองฝั่งของเส้นทางเกวียน (ปัจจุบันคือถนนหมายเลข 219) มนุษย์ได้บุกเบิกป่าเพื่อทำกิน ทำให้สัตว์เริ่มหนีหายไป แต่ทว่ายังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ท้ายหมู่บ้านที่ยังคงไม่มีใครกล้ารุกล้ำเข้าไป เชื่อกันว่าบริเวณนั้นเต็มไปด้วยอาคมศักดิ์สิทธิ์ราวกับเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่ง สิงสาราสัตว์จะเข้าไปอยู่ในนั้น “ตำเปียงจรีย์” (หนองไทร) ปัจจุบันเป็นสระน้ำเล็กๆที่มีต้นไทรล้อมรอบ บรรยากาศร่มรื่น (วังเวงในตอนกลางคืน) อยู่บริเวณระหว่าง บ้านหัวถนน-บ้านกระดึงทอง

ท้องที่อำเภอบ้านด่านเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านด่าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอบ้านด่าน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านด่านแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1. บ้านด่าน (Ban Dan) 20 หมู่บ้าน
 • 2. ปราสาท (Prasat) 18 หมู่บ้าน
 • 3. วังเหนือ (Wang Nuea) 12 หมู่บ้าน
 • 4. โนนขวาง (Non Khwang) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านด่านประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านด่านทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปราสาททั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนขวางทั้งตำบล

ประชากรในตำบล

สีฟ้า หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
สีแสด หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอบ้านด่าน พ.ศ. 2558[3] พ.ศ. 2557[4] พ.ศ. 2556[5] พ.ศ. 2555[6] พ.ศ. 2554[7] พ.ศ. 2553[8] พ.ศ. 2552[9] พ.ศ. 2551[10]
1 บ้านด่าน 12,458 12,336 12,340 12,297 12,277 12,328 12,269 12,378
2 ปราสาท 8,807 8,797 8,793 8,763 8,763 8,676 8,632 8,546
3 โนนขวาง 5,510 5,488 5,499 5,474 5,459 5,477 5,492 5,487
4 วังเหนือ 4,278 4,287 4,299 4,268 4,236 4,248 4,204 4,187
รวม 31,053 30,908 30,931 30,802 30,735 30,729 30,597 30,598

 

ประเพณีที่สำคัญ

– บวชนาคช้างตำบลปราสาท (แห่ตำเร็ย)

ช่วงเดือนเมษายน “แคแจด” ของทุกปี ชาวตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีประเพณีงานบวช แห่นาคบนหลังช้าง หรือ บวชนาคช้าง ที่จัดขึ้นประจำทุกปี

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
Designed by Freepik

อำเภอบ้านด่าน
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอบ้านด่าน
ลำตะโคงไหลผ่าน ด่านช้างบรรพกาล
งานประเพณีหลากหลาย มากมายกสิกรรม
วัฒนธรรมรุ่งเรือง คูเมืองในอดีต
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอบ้านด่าน
อักษรโรมัน Amphoe Ban Dan
จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3121
รหัสไปรษณีย์ 31000
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 159.1 ตร.กม.
ประชากร 30,908 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 194.26 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เลขที่ 127
หมู่ที่ 4 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
พิกัด 15°6′26″N 103°10′29″E / 15.10722°N 103.17472°E / 15.10722; 103.17472
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 7427
หมายเลขโทรสาร 0 4461 7427

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย