จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562” เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง

 (07 มี.ค.62) เวลา 18.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยปี 2535 ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562 ที่บริเวณด้านหน้าปราสาทพนมรุ้งจำลอง บุรีรัมย์คาสเซิล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานบอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าอย่างน่าภูมิใจ

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562

*****นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี 2562 นี้ จะมีการแสดง แสง สี เสียง เรื่องราวของการสร้างปราสาทพนมรุ้ง องค์นเรนทราทิตย์ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากบทพระราชนิพนธ์ “ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสื่อผสมสมัยใหม่ Visualize 4D Presentation หรือที่เรียกกันว่า 4D Mapping เป็นการฉายภาพประกอบการเล่าเรื่องไปบนปราสาทพนมรุ้งจําลอง พร้อมบทบรรยายบอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย /ชมขบวนเทิดภักดีองค์ราชัน ขบวนแห่เพทพาหนะประจำทิศทั้ง 10 การแสดง Dimensional Mapping Light & sound Show /การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง การแสดง Special Light Show การย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วยแสงสีที่สวยงามในยามค่ำคืน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังได้เลือก ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และชิมอาหารพื้นเมืองโบราณหายาก พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงานโดยไม่เสียค่าบัตรเข้าชมแต่อย่างใด

****สำหรับผู้ที่รับบทเป็น พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ในปี 2562 นี้ คือ “อร” อรอนงค์ ปัญญาวงค์ นางสาวไทย ปี 2535 ส่วนผู้ที่รับบทแสดงองค์นเรนทราทิตย์ คือ “ไมค์” ภัทรเดช สงวนความดี พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ยังจะได้ชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ในวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกด้วย

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562

ขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี
ในประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ถือกำเนิดในราชกุลวงศ์ เป็นธิดาของกษัตริย์ สูรยวรมันที่ ๒ ซึ่งครองเมืองพระนคร  นางให้กำเนิดโอรส คือ องค์นเรนทราทิตย์ซึ่งต่อมาได้บำเพ็ญเป็นโยคี ณ เขาพนมรุ้ง โดยอยู่กับโอรสที่ชื่อว่า เจ้าชายหิรัณญะ พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี เดินทางมาจากเมืองพระนคร มายังเทวาลัยพนมรุ้ง พร้อมข้าทาสบริวาลและผู้ติดตามขบวน เพื่อถวายสักการะ แด่เทพเจ้าผู้พิทักษ์ทั้งสิบแห่งจักรวาล และให้จัดพาแพะและวัวนมอีกอย่างละ ๑๐๐ ตัวเพื่อถวายแก่มหาฤาษีนเรนทราทิตย์ เสียงเป่าเขาสัตว์ ดังก้องกังวาลไปทั่วขุนเขา ขบวนเทพพาหนะทั้ง ๑๐ ซึ่งประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงาม ต่างเคลื่อนเข้าสู่ทางเดินระหว่างช่องเสานางเรียงตลอดทางจนถึง บันใดนาคราช ระหว่างทางมี หญิงสาว ยืนโปรยดอกไม้ เพื่อต้อนรับขบวนเสด็จ ของ พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี

สำหรับผู้ที่รับบทเป็น พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ในปี 2562 นี้ คือ “อร” อรอนงค์ ปัญญาวงค์ นางสาวไทย ปี 2535

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562

องค์นเรนทราทิตย์

นเรนทราทิตย์เป็นโอรสของพระนางภูปตีนทรลักษมี เป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลม มีความสามารถในการรบ ได้เข้าร่วมรบกับกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น จากศึกสงครามนเรนทราทิตย์คงได้รับความดีความชอบเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์มหิธรปุระ

 ทรงได้ดำเนินการสร้างปราสาทหลังใหญ่ขึ้นประดิษฐานรูปเคารพสร้างงานศิลปกรรมปรากฏเป็นงานจำหลักตามส่วนต่าง ๆ เช่น หน้าบัน ทับหลัง ที่ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่า มีความประสงค์ที่จะสร้างเทวสถานแห่งนี้เป้นเทวาลัยของพระศิวะ มีศิวลึงค์เป็นองค์ประธาน และยังมีการนับถือเทพองค์อื่น ๆ แต่อยู่ในสถานะเทพชั้นรอง นอกจากนี้ข้อความที่ปรากฏในจารึกยังแสดงให้เห็นว่า นเรนทราทิตย์ ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ เพื่อประดิษฐานรูปของตนเอง หลังจากสิ้นพระชนม์           ความเลือมใส ศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนา ทำให้ท่านทรงออกบรรพชาถือองค์เป็นนักพรตจวบจนวาระสุดท้าย ข้อความที่ปรากฏในจารึกพนมรุ้ง ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ท่านคงเป็นนักพรตในลัทธิไศวนิกาย ตามแบบนิกายปศุปตะที่มีการนับถือกันมาแล้วแต่เดิม โอรสของนเรนทราทิตย์ คือ หิรัณยะ เป็นผู้ที่ให้จารึกเรื่องราวเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระบิดาได้ให้ช่างหล่อรูปของนเรนทราทิตย์ด้วยทองคำ

          สิ่งก่อสร้างสมัยสุดท้าย คือ บรรณาลัย และพลับพลา ซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมซ่อมแซมขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1763 ) มหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเขมร พระองค์ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน โปรดให้สร้างอโรคยศาล หรือ ศาสนสถานพยาบาล จำนวน 102 แห่ง และที่พักคนเดินทาง จำนวน 121 แห่ง ขึ้นในดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ ตามข้อความที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม และจารึกปราสาทพระขรรค์ ตามลำดับ โบราณสถานดังกว่าวนี้ ที่อยู่ใกล้เคียงปราสาทพนมรุ้ง ได้แก่ กุฏิฤาษีเมืองต่ำ และกุฏิฤาษีหนองบัวลาย ซึ่งเป็นศาสนสถานพยาบาล ปราสาทบ้านบุ เป็นที่พักคนเดินทาง

ผู้ที่รับบทแสดงเป็นองค์นเรนทราทิตย์ คือ “ไมค์” ภัทรเดช สงวนความดี

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562

 

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์