กองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องพิเศษให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ

คณะกรรมการกองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์  และผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ  และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  วอร์ดสงฆ์อาพาธ และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี นพ.รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ

กองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ วัดป่าเขาน้อย ก่อตั้งกองทุนสงฆ์ดังกล่าวก็เพื่อต้องการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ  ซึ่งหลังจากก่อตั้งแล้วก็มีภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อสร้างห้องพิเศษ  วอร์ดสงฆ์  และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพ//ข่าว : กองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์