บุรีรัมย์เร่งสูบส่งน้ำระยะไกล 3 กม. เติมสระกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิตประปาหลังมีสภาพตื้นเขินเป็นขุ่นโคลน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน 2 หมู่บ้านกว่า 250 ครัวเรือน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมานานร่วมเดือน โดยมีเป้าหมายสูบน้ำเติมสระ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ให้เพียงพอผลิตประปาได้ถึงหน้าฝน

(15 มี.ค.62) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 (นครราชสีมา) ได้นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เร่งทำการสูบส่งน้ำจากสระวงกลมทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ไปเติมใส่สระน้ำดิบกลางหมู่บ้านบ้านโกรกขี้หนู ระยะทาง 3 กิโลเมตร

 

หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งสระกลางหมู่บ้านดังกล่าว มีสภาพตื้นเขินเป็นขุ่นโคลนจนไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปา บริการชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน มี ม.3 และ ม. 20 ประชากรกว่า 250 ครัวเรือนมาเป็นเวลานานเกือบ 1 เดือนแล้ว ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนต้องลงทุนเจาะบ่อบาดาล

 

 

และซื้อน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคกันเอง โดยการสูบส่งน้ำระยะไกลครั้งนี้มีเป้าหมายจะสูบเป็นเวลา 10 วัน คาดว่าจะได้น้ำเติมสระประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร

 

ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน กว่า 250 ครัวเรือน ได้มีน้ำผลิตประปาไปจนถึงช่วงหน้าฝน

 

ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำเรื่องไปขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 เพื่อช่วยเหลือในการสูบส่งน้ำระยะไกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้ว 7 แห่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.เมือง นางรอง หนองกี่ ปะคำ และ อ.คูเมือง

นายสมศักดิ์ แมนไธสง นายกเทศบาลเมืองชุมเห็ด กล่าวว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในตำบลชุมเห็ดขณะนี้มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สระน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอดไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาแล้ว 4 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 22 หมู่บ้าน

ซึ่งทางเทศบาลก็ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายในหมู่บ้าน เติมใส่ถังกลางตามจุดต่างๆ รวมถึงทำเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล มาสูบน้ำจากสระสาธารณะใกล้เคียงเพื่อให้สามารถมีน้ำสำหรับผลิตประปา

 

ซึ่งทางเทศบาลจะต้องใช้งบฉุกเฉินเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเองทั้งหมด ทั้งนี้ก็ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านได้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำซ้ำอีก เพราะยังไม่รู้ว่าปีนี้ฝนจะตกล่าช้าหรือไม่

 

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์