ด่านช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อยู่ตรงข้าม กับช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 70 กิโลเมตร ถูกยกระดับจากจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมระหว่างไทยและกัมพูชา เป็น “จุดผ่อนปรนทางการค้า” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ปัจจุบันมูลค่าทางการค้ายังมีไม่มากนัก แต่เชื่อว่าหลังการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรจากนี้ไป จะมีเม็ดเงินสะพัด ปีละหลายร้อยล้านบาทจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอารยธรรมขอมโบราณ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

 ภาพโดย: MGR Online
ภาพโดย: MGR Online 

สำหรับการเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์มุ่งหน้าไปอำเภอบ้านกรวด แหล่งหินตัดขนาดใหญ่ และเป็นหินชนิดเดียวกับที่นำมาสร้างปราสาทพนมรุ้งเมื่อในอดีต ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 มุ่งหน้าอำเภอประโคนชัย ไปอำเภอบ้านกรวด จากนั้นให้มุ่งหน้าไปตำบลจันทบเพชร ปัจจุบันสภาพถนนยังเป็น 2 เลน ตัดผ่านหมู่บ้านและสวนยางพารา ยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ แต่ได้มีการปรับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่อให้เข้าถึงตัวด่านได้สะดวก บางช่วงเป็นถนนลาดยาง ถนนช่วงที่จะถึงชายแดนยังเป็นถนนลูกรัง มีต้นไม้เป็นแนวกันชนกับชายแดน

 ภาพโดย: MGR Online
ภาพโดย: MGR Online
 ภาพโดย: MGR Online
ภาพโดย: MGR Online

บริเวณที่ตั้งด่านช่องสายตะกูเป็นที่ตั้งของกองร้อยทหารพรานที่ 2604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการช่องสายตะกู ปัจจุบันได้ขยายเวลาให้มีการค้าขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

ที่มาภาพ : Lim Sengkry
ที่มาภาพ : Lim Sengkry

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอเรื่องขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร ไปยังกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2556 และสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เห็นชอบในหลักการในปีต่อมา ส่วนปีที่แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ก็ได้เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขอใช้พื้นที่ 200 ไร่ ของอุทยานแห่งชาติตาพระยา ก่อสร้างอาคารต่างๆ

ที่มาภาพ : Lim Sengkry
ที่มาภาพ : Lim Sengkry

หากมองในมุมด้านเศรษฐกิจ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร ไทยจะได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสตส์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินแล้วว่า จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการลักลอบหนีเข้าเมืองอีกทางหนึ่ง

ที่มาภาพ : Lim Sengkry
ที่มาภาพ : Lim Sengkry

1 ธ.ค.61 ที่บริเวณด่านสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา สองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 จังหวัดบุรีรัมย์ สายที่ 1474 บุรีรัมย์-ช่องสายตะกู ของรถโดยสารประจำทางมินิบัส จำนวนไม่เกิน 20 ที่นั่ง เป็นเส้นทางแรกของ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการยกระดับเส้นทางการเดินรถ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านขนส่ง แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองบุรีรัมย์ มายังจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเป็นด่านผ่านแดนถาวรในอนาคต

ภาพ : สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ : สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ : สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ : สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อ 12 ก.พ.62 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บังคับการกองกำลังสุรนารี และนายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน พบปะพัฒนาสัมพันธ์ในพื้นที่ช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี นำโดย พล.ต.เนี๊ยะ วงศ์ รอง ผู้บังคับการกำลังพลน้อย ร้อย42 นายฮัง เมง  นายอำเภอบันเตียอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับพื้นที่  และขอความร่วมมือในการร่วมพัฒนาพื้นที่ การป้องกันการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดน รวมทั้งการกระทำการใดๆ ที่จะละเมิดข้อตกลง MOUเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชายแดนด่านช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์