มีการพูดถึงชื่อของนายเนวิน ชิดชอบ กับการพัฒนาของ จ.บุรีรัมย์ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะเพียงแค่ 10 ปี เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์เติบโตอย่างมาก และคำว่า”บุรีรัมย์ตำน้ำกิน”จากนี้ก็จะไม่มีอีกแล้ว

เพราะจากข้อมูลของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตแบบก้าวกระโดด ย้อนหลังไปปี 2550 อยู่ที่ 44,785 ล้านบาท แต่ปี 2560 สูงถึง 79,188 ล้านบาท จึงคาดการณ์ปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 85,000 ล้านบาท

เหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโตแบบกว้ากระโดดได้นั้น อาจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ บอกว่า เป็นเพราะ จ.บุรีรัมย์ ใช้จุดแข็งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ทั้งทางด้านกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีนักการเมืองเข้ามาร่วมวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความเข้มแข็ง ที่สำคัญคนบุรีรัมย์ก็มีความสามัคคีด้วย ดังนั้น จ.บุรีรัมย์ จึงถือเป็นโมเดลที่จะสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเมืองยุคใหม่ได้ดี และจากนี้ไปนักการเมืองจะต้องแข่งขันกันด้วยนโยบายและผลงาน มากกว่าที่จะใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือ การใช้เงินซื้อเสียง news.ch3thailand.com ขอบคุณภาพประกอบข่าว : บุรีรัมย์ไปไหนดี