จนท.พร้อมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แห่รับหีบบัตร คูหาลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเลือกตั้ง ส.ส.คึกคัก ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ทั้งระหว่างตรวจนับขนย้ายและเก็บรักษาป้องกันสูญหาย คาดมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

(23 มี.ค.62) เจ้าหน้าที่พร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้ง 307 หน่วย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มารับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน บัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หรือ (ส.ส.)

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันพรุ่งนี้ 24 มี.ค. 2562 ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อส.ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สำหรับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วย มารับมอบในวันนี้ จะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนำไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงคณะกรรมการประจำหน่วยดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหาย

นายเกรียงไกร กิริวรรณา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้มีเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเดินทางมารับมอบหีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งก็มีบางหน่วยที่ยังสับสนเรื่องการตรวจนับบัตร ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนำ แต่ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคาดว่าจะรับมอบแล้วเสร็จทั้ง 307 หน่วยภายในช่วงเช้า หลังจากนั้นก็จะนำไปจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหาย

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 1,224,619 คน 2,442 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80