สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ บินตรงข้ามภาค เส้นทางเชียงใหม่-อุบลราชธานี เชื่อม 2 จังหวัดใหญ่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานให้ใกล้กันมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานและแสดงความยินดี สำหรับเส้นทางเชียงใหม่-อุบลราชธานี นกแอร์ให้บริการ 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ผู้สนใจสามารถจองบัตรโดยสารได้ที่ www.nokair.com หรือโทร 1318 #NokAir #WeFlySmiles

Nok Air