วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
กองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ หลวงปู่สุวัจ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

ส่งมอบวอร์ดสงฆ์อาพาธชั้น ๗ และ ชั้น ๙ ตึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมเครื่องมือแพทย์
จำนวนเงิน ๑๑,๒๔๗,๑๕๕.๗๓ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้า่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

โดยมีพระราชปัญญาวิสารัท(หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม)เป็นประธานในพิธี
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน ๙ รูป
๑.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๒.พระราชพิศาลสุทธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดทุ่งโพธิ์
๓.พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
๔.พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๕.พระอาจารย์สงบ วัดป่ารังสีปริวัน(วัดหลวงปู่เขียน) อ.บ้านม่วง จ.กาฬสินธุ์
๖.พระอาจารย์นิด วิริโย วัดป่าสามัคคีธรรม อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ
๗.พระครูบวรศีลโสภณ ขนตฺโก วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
๘.พระอาจารย์ชัย วัดป่าร่วมใจ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
๙.พระอธิการทัน ปิยฺธโม วัดป่าหนองภูเวียง โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้บริจาคทุกๆท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

ที่มาภาพ//ข่าว : กองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์