“ปลูกป่าบนคันนา บ้าหรือเปล่า” ลุงประสิทธิ์ พันต้น ขุด-สร้างคันนาด้วยจอบและแรงตัวเอง ค่อยๆทำแต่ทำทุกวัน วันที่ 9 ต.ค. 2561 บ้านตามาโมเดล ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ที่มา : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ