✣✣✣ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายหรือผลกระทบ จากพายุฝนและลมกระโชกแรง ในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูร้อนเข้าสู่หน้าฝน เผยเดือน เม.ย.ที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ 10 อำเภอ บ้านเรือน ยุ้งข้าว วัด โรงเรียน เสียหายมากกว่า 500 หลัง✣✣✣

✣✣✣(14 พ.ค.62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ให้ระมัดระวังอันตรายหรือผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง ในช่วงผลัดเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งช่วงนี้จะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าตะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และพายุฝนพัดถล่มได้ง่าย

โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีต้นไม้และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน อาจโค่นล้มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายและเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ หากเป็นไปได้ควรทำการตัดกิ่งไม้ที่เสี่ยงอันตราย หรือหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าในช่วงเดือน เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่ม 10 อำเภอ บ้านเรือนราษฎร ยุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์ วัด โรงเรียน ถูกพายุพัดได้รับความเสียหายรวมกว่า 500 หลัง ทั้งยังเกิดปัญหาน้ำที่รอการระบายท่วมขังตามถนน และชุมชนในหลายพื้นที่

✣✣✣นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ออกประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก ที่จะพัดกระหน่ำในช่วงนี้ด้วย ซึ่งหากพื้นที่ใดมีราษฎรได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่ม ก็ให้เร่งรายงานพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น แต่หากเสียหายหนักเกินขีดความสามารถหรืองบประมาณไม่เพียงพอก็ให้รายงานมายังจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์