2 มิถุนายน 2562 เพจ ม.รามคำแหง บุรีรัมย์ ได้เผยแพร่บทความระบุ

🎉🎉คนเก่งม.รามคำแหง บุรีรัมย์👍👍

“น้องภีม” นายภูวนาจ เกรัมย์ อายุ 18 ปี จบม.6 จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

>>>ปัจจุบันศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการฯจ.บุรีรัมย์) เก็บสะสมหน่วยกิตได้ 67 หน่วยกิต และศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้องภีม บอกแอดมินว่า การเรียน Pre-degree ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับตัวเราเองเป็นอย่างมาก ทำให้เราได้พบกับวิชาใหม่ๆ เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ทั้งยังทำให้เราเป็นคนรอบรู้ และเรายังสามารถนำความรู้ที่เราได้ไปต่อยอดในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

>>>เราสามารถเรียนเป็นปริญญาใบหลักหรือเรียนควบคู่กับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอื่นได้ เมื่อจบมาเราก็สามารถเลือกอาชีพที่เราต้องการได้มากกว่าคนอื่นและได้เปรียบผู้อื่นเป็นอย่างมาก เพราะสามารถจบการศึกษาได้ตั้งแต่อายุยังน้อย #กล้าที่จะก้าว_ก้าวมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

>>>ภีม จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆ พี่ๆ มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับตนเอง #มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาใหม่62 วันที่31 พ.ค.-3 มิ.ย.62

👏แอดมินขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในความกล้าของน้องๆๆ กล้าที่จะก้าวเข้าหาโอกาสทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง👏

 

Source : Original Post