อัพเดทความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพศ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ชง คณะรัฐมนตรีสัญจรบุรีรัมย์ ดันบุรีรัมย์ “ฮับทางการแพทย์อีสานใต้”-ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

มีการเสนอโครงการแก่คณะรัฐมนตรีในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีโครงการลงทุนสำคัญ ๆ ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสานใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งคาดว่าจะขยายโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพิ่ม รวมถึงศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลกในบุรีรัมย์

ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ แล้วดังนี้

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 140,000,000 บาทงบประมาณทั้งสิ้น  700,000,000 บาท

ปี2562 ตั้งงบประมาณ 140,000,000 บาท

ปี2563 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท

ปี2564 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท

หลังมีการเสนอโครงการแก่คณะรัฐมนตรี เมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว และได้รับอนุมัติ งบประมาณล่าสุดมีความคืบหน้า
มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว

28 มีนาคม 2562 โครงการยังไม่ได้ลงนามสัญญา และมีการเสนอราคาในช่วงเดือนเมษายน 2562

เสนอ สงป. เพื่อเห็นชอบราคากลาง เมื่อ 18 มีนาคม 2562 รอผลพิจราณาราคากลาง สงป. ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้วในวงเงิน 607 ล้านบาท

และเตรียมดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙