ตลาดค้าปลีก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สร้างใหม่..แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ปัจจุบันเป็นที่จอดรถให้กับผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาด…. น่าจะยังไม่เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์