บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้งในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

จากการที่นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้งในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นั้น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายสุจินต์ เพชรเนียน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจจัดการภายในประเทศ และคณะล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ซึ่งที่ประชุมได้พูดถึงกำหนดการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้งบริเวณโครงการชลประทานบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก)

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนและเตรียมการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ให้นายกรัฐมนตรีฟังด้วย.

หลังจากประชุมเสร็จแล้ว คณะผู้เข้าประชุมได้ลง พื้นที่ห้วยจระเข้มาก เพื่อตรวจสภาพสถานการณ์น้ำต่อไป
ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์