กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาด “วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์” ณ ตลาดเซราะกราว 17-18 ส.ค.นี้

บ่ายวันนี้(17 ส.ค.62)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาด “วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์” ในโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562

โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ตลาดเซราะกราว บริเวณเวทีกลางแจ้งถนนคนเดิน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทดสอบตลาด “วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์” ในโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 มีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอเข้าร่วมโครงการและออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 33 บูธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มีระดับสูงขึ้น

ตลอดจนสนับสนุนให้ทายาทผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ได้ฝึกทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ จำนวนกว่า 33 บูธ

การแสดงเดินแบบผ้าไหม และการแสดงนาฏศิลป์จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ การแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ชมและช็อปผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าซึ่งมีอย่างหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ด้าน ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ กล่าวว่า โครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ปีงบประมาณ 2562 เป็นความร่วมมือกันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถระดับประเทศ ลงพื้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ OTOP การพัฒนาและการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนากระบวนการผลิต การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์