จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค

(16 ส.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ มีกำหนดตรวจราชการที่ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก บริเวณสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้งนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เช่นการขุดลอกลำคลอง การขุดลอกเพิ่มพื้นอ่างในการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น

ในส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องมานานกว่า 10 เดือน ทำให้อ่างเก็บห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก แห้งขอดไม่เพียงพอสำหรับในการผลิตน้ำประปา และพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการหลายภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เข้าไปเติมอ่าง

แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ให้สูบน้ำจากบ่อหินเก่าไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาต่อไปได้อีก ส่วนในระยะยาวทางประปาส่วนภูมิภาคจะทำระบบ Mobile Unit ผลิตน้ำประปาที่บ่อหินส่งเข้าระบบจ่ายน้ำได้ทันที ส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีฝนตกมาบ้าง ทำให้มีน้ำเติมอ่างเพิ่มขึ้น

ที่มาภาพ..ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์