รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้เชื่อมโยงโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดประชาชนมีส่วนร่วม ใช้ยางพาราแปรรูปเป็นแบริเออร์กั้นเกาะกลางถนน 4 ช่องจราจรรองรับความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

(18 ส.ค.62) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจราชการ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการเร่งด่วน ในส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ และลงพื้นที่ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนการขยายช่องจราจร การก่อสร้างเกาะกลางถนนที่มีทางร่วม ทางแยก และจุดกลับรถที่ไม่เหมาะสม ชาวบ้านต้องกลับรถไกล และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บนถนนหมายเลข 226

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มอบแนวนโยบายหลักๆ ได้แก่ การเชื่อมโครงข่ายคมนาคมของกรมทางหลวงและทางหลวงชนบทให้เกิดประสิทธิภาพใช้งานได้สูงสุด

2.ดูสภาพปัญหาการจราจรคับคั่งในเมืองใหญ่ๆ เช่น อ.นางรอง อ.ประโคนชัย ซึ่งต้องมีแผนงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง แต่ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนว่า ต้องการหรือไม่ อย่างไร

3.โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร ซึ่งต่อไปไม่อยากให้มีการสร้างเกาะกลางถนน แต่ให้ใช้แบริเออร์ ที่แปรรูปจากยางพารา ออกแบบให้มีความมั่นคง แข็งแรงสามารถรองรับความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้พื้นที่การจราจรไม่ถูกลดลง ก่อสร้างง่าย ติดตั้งได้เลย ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องเจาะผิดจราจร จะทำให้เหลืองบประมาณไปปรับปรุงถนนเส้นอื่นๆ ได้อีก

นอกจากนั้นแล้วยังได้ดูถนนที่จะเชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น ละหานทราย-สระแก้ว บริเวณช่องเขาตะโกที่เป็นคอขวด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และรถติดยาว ซึ่งติดขัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถดำเนินการได้ และจะต้องพูดคุยกันหลายฝ่ายเพื่อจะแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีตัวอย่างที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา /การเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมบริเวณห้วยแถลง จ.นครราชสีมาที่ต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ

ในส่วนของนโยบาย กำหนดความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ได้หมายถึงถนนทั่วประเทศ และไม่ตลอดทั้งสาย แต่ต้องคำนึงถึงย่านชุมชน ที่จำกำหนดความเร็วลดตามความเหมาะสม โดยจะกำหนดถนนเส้นที่มี 4 ช่องจราจร และความพร้อมก่อนเช่น ถนนมิตรภาพ สุขุมวิทเพชร เกษม และพหลโยธิน และจะมีป้ายให้ลดความเร็ว หรือจำกัดความเร็วก่อนถึงทางร่วมทางแยก เขตชุมชน/ เขตเมือง ใครขับช้า หรือขับไม่เกิน 120 ก็อยู่จะในช่องจราจรของตนเอง

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์