เตรียมเสนอแผนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่สอง วงเงิน 750 ล้านบาท และการขยายรันเวย์เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ให้สามารถลงจอดได้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนขยายอาคารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หลังที่ 2 พร้อมขยายรันเวย์เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นการรองรับการแข่งขัน Moto GP 2019 ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนตุลาคมนี้ และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

 

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะพัฒนาสนามบินภูมิภาค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต และเชื่อมโยงสนามบินหลักกับสนามบินภูมิภาค รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมโยงสนามบินหลักกับสนามบินภูมิภาคลดความแออัด เช่น อาจจะเชื่อมโยงอู่ตะเภา- อุดรธานีและบุรีรัมย์ หรือภูเก็ต 2

สำหรับเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมนั้นต้องเร่งแก้ไขความแออัดภายในสนามบินหลักของประเทศ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 180 ล้านคนต่อปี

 

ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้นรัฐบาลมีแผนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ อาทิ เมืองการบินอู่ตะเภา วงเงิน 200,000 ล้านบาท สนามบินภูเก็ตแห่งที่สอง และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง วงเงินลงทุนรวม 125,000 ล้านบาท เพราะประเทศเราต้องมองไปข้างหน้าเพื่อรองรับตลาดท่องเที่ยวของประเทศซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ