เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุ่มงบประมาณกว่า 9 ล้านบาทสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารหลังใหม่ บริเวณที่เดิม

หลังจากเฝ้ารอคอยดูการเปลี่ยนแปลงมานาน เตรียมพบกับโฉมใหม่ บขส.บุรีรัมย์ ที่กำลังจะมีการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ แทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรมแล้ว ด้วยงบประมาณกว่า  9,530,000 บาท

เมื่อวันที่ 20 งานสถานีขนส่ง งานเทศกิจ ร่วมกับกองช่างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สถานีขนส่ง รองรับการก่อสร้างอาคารสถานีใหม่ และจัดระบบการจอดรถโดยสารสาธารณะช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งใหม่

ทั้งนี้..มีชาวโซเชียล ได้แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการก่อสร้างในครั้งนี้ โดยหลายคนแนะนำให้ย้านออก หาสถานที่ใหม่ในการก่อสร้าง เพราะสถานที่เดิมคับแคบ

ด้านเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ชี้แจงดังนี้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มองเห็นเช่นกันว่าที่เดิมมีความแออัด คับแคบ แต่ถ้าจะหาที่แห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทีจะมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตขึ้นนั้น ก็เป็นไปได้ยาก ด้วยข้อจำกัดพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ที่มีเนื้อที่เพียง 6 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่คลองละลมที่ถือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้ว) แทบไม่มีพื้นที่ดินว่างเปล่าอีกแล้ว ถ้าหากมีหรือพอเป็นไปได้จะต้องเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องให้หน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของงบประมาณ

ณ วันนี้เมื่ออาคารสถานที่เดิม มีความทรุดโทรม ด้วยความรับผิดชอบและกำกับดูแลของเทศบาลเมืองบุรีรมย์ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ใหม่ให้ใช้งานเป็นไปตามสภาพของพื้นที่เดิม เพื่อให้รองรับและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการในปัจจุบัน รวมถึงความเจริญและความเติบโตของท้องถิ่นต่อไป 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะและความหวังดีต่อการปรับปรุงบ้านเมืองในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ของเรา มา ณ ที่นี้ด้วยครับ