ในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับเส้นทางบินจากกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) สู่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี 2 สายการบินให้บริการ คือสายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

โดยสายการบินนกแอร์ จะมีเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์-กรุงเทพ จากวันละ 6 เที่ยวบินไป-กลับ เป็นวันละ 8 เที่ยวบินไป-กลับ ขาไป 4 เที่ยวบิน ขากลับ 4 เที่ยวบิน เริ่ม 27 ตุลาคมนี้

ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังคงให้บริการวันละ 4 เที่ยวบินไป-ไปกลับ ขาไป 2 เที่ยวบินและกลับ 2 เที่ยวบินประจำทุกวัน

 

สายการบินนกแอร์

สายการบินไทยแอร์เอเชีย