ที่นี่บุรีรัมย์

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก

1 ปีจะมีให้ชมเพียง 4 ครั้งเท่านั้น

ขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทเขาพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

และขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ปราสาทเขาพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2562 ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม อุทยานประวัติศาสตรพนมรุ้ง โทร 0 4466 6251

โดยดวงอาทิตย์จะตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง 2 ครั้ง ระหว่างประมาณต้นเดือนมีนาคม และตุลาคม

และดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงอีก 2 ครั้งในวันต้นเดือนเมษายน และกันยายน ของทุกปี

 

 

 

หลายคนไม่เชื่อว่านี่คือปราฏการณ์จริง!!!
อยากให้ลองมาสัมผัสเอง แล้วจะเปลี่ยนความคิด
.
ที่นี่บุรีรัมย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก
1 ปีจะมีให้ชมเพียง 4 ครั้งเท่านั้น
.
ขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทเขาพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
.
และขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ปราสาทเขาพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2562 ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
.
โดยดวงอาทิตย์จะตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง 2 ครั้ง ระหว่างประมาณต้นเดือนมีนาคม และตุลาคม
.
และดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงอีก 2 ครั้งในวันต้นเดือนเมษายน และกันยายน ของทุกปี
.
ติดต่อสอบถาม อุทยานประวัติศาสตรพนมรุ้ง โทร 0 4466 6251