ขอแสดงความยินดี กับ วงหมอลำออนซอนศิลป์ถิ่นวนัมรุ้ง (สาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหมอลำเชิงสร้างสรรค์ ในหมอลำคาร์นิวัล 2562 

 “วงหมอลำ ออนซอนศิลป์ถิ่นวนัมรุ้ง”  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ประเภทประชาชนทั่วไป ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รับเงินรางวัล 2 แสนบาท

ชมการแสดง “วงหมอลำ ออนซอนศิลป์ถิ่นวนัมรุ้ง” นาที 2:16:00

ที่มาภาพ : คณะครุศาสาตร์ สาขาวิชานาฎศิลป์