ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน  ชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูลแห่งอีสานใต้  ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอสตึก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ด้วยเดิมชาวอำเภอสตึก อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งมีเรือเป็นพาหนะสัญจรและเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในด้านการทำการเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งชีวิตนี้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านจะนำเรือมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเรื่อยมาจนปัจจุบัน   ในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

  • ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน
  • ขบวนพาเหรดช้าง
  • การแข่งขันช้างว่ายน้ำ
  • การแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • การแข่งขันเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพะระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การแข่งขันเรือไม้ขนาดเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • การแข่งขันเรือท้องถิ่น ไม่เกิน 36 ฝีพาย ชิงถ้วยเกียรติยศ
แดงซาวด์โปรโมชั่น
แดงซาวด์โปรโมชั่น

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

Thailand Festival
Thailand Festival
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

=================

โรงแรมสหพัฒนาแกรนด์ อำเภอสตึก สนใจห้องพักติดต่อ..

555 หมู่ 19 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
TELPHONE: 044-681555, 044-681777 FAX: 044-681888 E-Mail: Sg.grandhotel@gmail.com
Website: www.sahapattanagrandhotel.com
Facebook: โรงแรมสหพัฒนาแกรนด์
Line : @SAHAPATTANGRAND