สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์รายงาน กระทรวงพาณิชย์จีนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สนับสนุนการจัดการจัดงานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 (CAEXPO 2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติหนานหนิง (Nanning International Convention & Exhibition Center: NICEC) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในส่วนของประเทศไทย เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ซึ่งได้คัดเลือกผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานทั้งหมด 159 ราย 165 คูหา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5 คูหา กรมการค้าต่างประเทศ 2 คูหา กรมการค้าภายใน 2 คูหา และคูหาของผู้ประกอบการไทย 156 บริษัท/คูหา ซึ่งมีสินค้าทั้งประเภทอาหาร สุขภาพ ความงาม ของตกแต่งบ้าน แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ

โดยในปีนี้ ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดมนต์เสน่ห์ของไทย เนื่องจากมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู่จักต่อนานาประเทศมากขึ้น

ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง นอกจากนี้ บุรีรัมย์เป็นประตูสู่ภาคอีสานใต้ที่สามารถเชื่อมต่อกับกัมพูชาและลาว รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทาง R9 และ R12 เข้าสู่เขตปกครองกว่างซีจ้วง และเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt& Road Initiative)

ผู้จัดการออนไลน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนร่วมทาง

ขอบคุณภาพหน้าปกข่าว : คุณปรมินตรา บุญชม