บุรีรัมย์ – น้ำมาแล้ว!! ส่องสถานการณ์น้ำอำเภอบ้านกรวด

ขอบคุณภาพจาก Sairung Dipprakhon / ปัก ปักคำไทย