!!!มาแล้ว ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

*สนใจสมัครงาน สามารถสมัครงานได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…โทร 044-666538 ต่อ 102