ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับหมวก รับเข็มสถาบัน และดวงประทีบตะเกียงไนติงเกล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562. ตั้งแต่ 08.00น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น2 อาคารนวัตปัญญา (ตึก17) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์