อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญเที่ยวชมงาน มหกรรม ว่าว อีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ในงามมีการจำหน่ายสินค้า OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของชาวอำเภอห้วยราช และมีการแข่งขันแกว่งแอกว่าว และเเข่งว่าว

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน ครั้งที่ 33

การแข่งขันว่าวแอกยักษ์รางวัลถ้ายพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมลุ้นรางวัลมากมายจากร้านมัจฉากาชาด ในงานกาชาดอำเภอห้วยราช ภายในงานยังมีการแสดงตื่นตาตื่นใจให้ท่านได้รับชมตลอดงาน

ชวน ชม ช็อป กับ สินค้า otop อำเภอห้วยราช

มีจุดเช็คอิน อุโมงค์ว่าว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ที่นี่ที่เดียว งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานครั้งที่ 33 วันที่ 20-21-22 ธันวาคม 2562. ณ สนามแข่งว่าว อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์)

 

ปกติแล้ววันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี(อาจไม่ปกติในบางปี) ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือย่างเข้าสู่ฤดูหนาว มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรง คนชนบทก็พากันทำว่าวแอก ซึ่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเล่นกันทุกหมู่บ้าน เป็นประเพณีการละเล่นของท้องถิ่นอีสานแต่นานมา

บุรีรัมย์จัดมหกรรมว่าวอีสานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2529 เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ของอีสานใต้ให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เปิดโอกาสให้คนทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทำว่าวแอกมาแข่งขันชิงรางวัลกัน ว่าวที่นำมาเข้าแข่งขันต้องมีขนาดปีกกว้าง 2 เมตรครึ่งขึ้นไป ตัดสินกันที่ความสวยงาม เสียงแอก และลีลาของว่าวบนท้องฟ้า

นอกจากนี้มีการประกวดขบวนแห่ว่าวที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ตอนค่ำมีมหรสพ การละเล่น และการแสดงสินค้าพื้นบ้าน งานมหกรรมว่าวอีสานจัดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดอำเภอห้วยราช ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี