โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  สมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ โทร 044 611221 ต่อ 1802 หรือ 082- 9463556 เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์