ประโคนชัยพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในบุรีรัมย์ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลายๆคนคงจะเคยได้ยินชื่อจากรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคอมโบ อย่างชิงช้าสวรรค์ หรือรายการอื่นๆกันมาแล้ว วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปดูส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพวกเขากันครับ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน งานมหกรรมดนตรี เทิดไท้คีตราชัน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บุรีรัมย์คาสเซิล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ) พร้อมหางเครื่อง ประเภท ก โดยถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับจังหวัดในรายการนี้ โดยสร้างความประทับใจ ให้กับคณะกรรมการ ทั้งการร้องเพลง เนื้อเรื่อง และการแสดงที่งดงามของหางเครื่อง

ทว่า … นี่ไม่ใช่ถ้วยรางวัแห่งความสำเร็จหนแรกของพวกเขา หากแต่เป็นถ้วยรางรัลรายการนี้ถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์กวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมชมการประกวดอย่างคับคั่ง

ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festi val 2018) วงดนตรีลูกทุ่งฟ้า-ขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมควบรางวัลรางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม วงดนตรีลูกทุ่งฟ้า-ขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเก็บถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทจากรายการใหญ่นี้ไปได้สำเร็จ

นอกจากนี้แล้ว ประโคนชัยพิทยาคม ยังได้เข้าประกวดรายการต่างๆอีกมากมาย

มาวันนี้ ประโคนชัยพิทยาคม ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่การันตีความสามารถของนักเรียนในทุกๆด้าน โดยเฉพาะนาฏกรรมศิลปะการแสดงที่เห็นได้ชัดจากงานกิจกรรมภายในจังหวัดเอง เช่นประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง งานบวงสรวงสำคัญๆของจังหวัด หรืองานภายนอกจากเวทีประกวดระดับประเทศ นั่นแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ไม่ได้จำกัดแค่ด้านวิชาการ นับเป็นการแบบอย่างที่ดีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆได้เลยก็ว่าได้

ภาพ เบื้องหลังความสำเร็จของนาฏกรรมแห่งชีวิตของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จากคุณ ปรมิตรา บุญชม

ด้วยจิตจงรักสถิตย์สถานต่อผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักและหวงแหนยิ่ง
ขอนำพาทุกท่าน รับชมนาฎการแห่งความรัก ที่พร้อมอุทิศ ชีวิต และจิตวิญญาณเพื่อคนรักและแผ่นดิน


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คุณปรมินตรา บุญชม 

ประวัติโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งอยู่ริม ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อทีประมาณ 30 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยใช้ศาลาการเปรียญ ของวัดแจ้งเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายกังวาล วิริยะโกศล ศึกษาธิการอำเภอประโคนชัย มารักษาการแทนครูใหญ่

ต่อมาปี พ.ศ. 2501 ราษฎรได้ซื้อที่ดินมอบให้กับโรงเรียน จึงย้ายโรงเรียนจากวัดแจ้งมายังที่อยู่ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2502 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ ค.ม.ช.รุ่น 8 ในปีงบประมาณ 2514 ปี พ.ศ. 2515 ได้ประกาศตั้งโรงเรียน สาขาที่อำเภอบ้านกรวด คือโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และในปีการศึกษา 2519 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนประโคนชัย ประถมศึกษาตอนปลาย (บ.ร.8)โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ได้ย้ายนักเรียน ครู-อาจารย์ มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในปีการศึกษา2536 ได้ประกาศตั้ง โรงเรียนสาขา ชื่อโรงเรียน เมืองตลุง-พิทยาสรรพ์ โดยใช้สถานที่บ.ร.8 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ แยกออกไปจาก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

Source : คุณปรมินตรา บุญชม 
Wikipedia