วธ.-กก เล็งดึงเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองรองยกระดับ บุรีรัมย์-นครศรีฯ -ราชบุรี สู่เมืองหลัก ตั้งเป้าสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมบูรณาการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ว่า

ทั้ง 2 หน่วยงาน เห็นชอบร่วมกันยกระดับความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของจังหวัดที่เป็นดาวรุ่งของเมืองรอง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับ และอาจส่งผลให้เมืองรองกลายเป็นเมืองหลักในอนาคต

ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สุรินทร์ บุรีรัมย์ ราชบุรี อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี และพิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนมิติด้านงานวัฒนธรรม เห็นว่า จ. นครศรีธรรมราช มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูง มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอขึ้นเป็นมรดกโลก และน่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน

 

อีกทั้ง โบราณสถานแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ที่ผูกโยงกับความเชื่อ และความศรัทธาของทั้งชาวนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม

จึงเป็นความท้าทาย วธ.จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนอทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว

อีกทั้ง จะต้องมีการบรรจุปฏิทินกิจกรรม เทศกาล ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านร่วมด้วย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน และสามารถนำเงินเข้าประเทศ

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า 2 กระทรวงยังเห็นพ้อง ที่จะช่วยกัน ยกระดับความสำคัญของทรัพยากรทาง วัฒนธรรมในจังหวัดที่มีความยากจนเรื้อรัง

ซึ่งจากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า จังหวัดยากจนเรื้อรังในระยะ 30 ที่ผ่านมา ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ตาก และ แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ จะมีการ ยกระดับความสำคัญของเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดดเด่น แบบเมืองวัฒนธรรม เช่น สุโขทัย เชียงใหม่ ราชบุรี น่าน สกลนคร นครศรีธรรมราช สุรินทร์ เป็นต้น

ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ ให้จังหวัดเหล่านี้สามารถดึงมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมาให้สามารถสร้างความโดดเด่นเชื่อมโยงกัน ทั้งในส่วน การนำเสนอประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม

พร้อมจับคู่ให้เกิดจุดสนใจในเส้นทางการท่องเที่ยว เช่น เชียงราย-พะเยา เชียงราย-ลำปาง พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พิษณุโลก-สุโขทัย น่าน- แพร่ บุรีรัมย์-สุรินทร์ อุดรธานี-สกลนคร ลพบุรี-อ่างทอง เป็นต้น

ที่มาข่าว : ผู้จัดการออนไลน์

ภาพหน้าปก จากคุณ ปรมินตรา บุญชม