วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่เวทีกลางกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563 บริเวณตลาดคลองถม หนองแปบ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้กิจกรรมประกวดนางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบตัดสิน ซึ่งมีสาวงามที่เข้าประกวด แสดงความสามารถพิเศษ จำนวน 41 คน โดยสวมชุดกีฬา และชุดราตรี ที่ตัดโดยผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างสวยงาม ซึ่งผู้ที่ครองตำแหน่งนางสาวบุรีรัมย์ จะได้เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดทั้งปี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวดนางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

1) นางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 – หมายเลข 9 นางสาววชิรดา บุญเป้า

2) รองอันดับ 1 นางสาวบุรีรัมย์
– หมายเลข 7 นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร
(ผู้สนับสนุน – โรงน้ำตาลบุรีรัมย์)
3) รองอันดับ 2 นางสาวบุรีรัมย์
– หมายเลข 3 นางสาวภัททิยา รัตนจริยา
(ผู้สนับสนุน – กิ่งกาชาดอำเภอห้วยราช)
4) รองอันดับ 3 นางสาวบุรีรัมย์
– หมายเลข 39 นางสาวพัชนิดา หมู่แก้ว
(ผู้สนับสนุน – สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์)
5) รองอันดับ 4 นางสาวบุรีรัมย์
– หมายเลข 8 นางสาวจันทร์ธิดา วอนกระโทก
(ผู้สนับสนุน – บริษัทสวัสดี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์)
6) ขวัญใจประชาชน (รางวัลพิเศษ)
– หมายเลข 6 นางสาวศิริรัตน์ สิมรัมย์
(ผู้สนับสนุน – ครัวบ้านลิล)
7) ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน
– หมายเลข 7 นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร
(ผู้สนับสนุน – โรงน้ำตาลบุรีรัมย์)
8) รางวัลนางงามผิวสวย
– หมายเลข 23 นางสาวสิริพิลาส ฉาไธสง
(ผู้สนับสนุน – หจก.ไทยวิจารณ์การโยธา ต.สะเดา อ.นางรอง)
9) รางวัลนางงามผมสวย
– หมายเลข 19 นางสาวศรินทรา อุทะรัมย์
(ผู้สนับสนุน – เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
10) รางวัลนางงาม “WOW”
– หมายเลข 41 นางสาวเจนจิรา เหขุนทด
(ผู้สนับสนุน – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์)
11) รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
– หมายเลข 20 นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย
(ผู้สนับสนุน – ร้านเพชรคุณหลวงหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์)
12) รางวัลนางงามมิตรภาพ
– หมายเลข 14 นางสาวกชพรรณ เชษฐราช
(ผู้สนับสนุน –อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์