สถิติจำนวนผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสาร 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2562 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ

สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 355,497 คน คาดว่าปีนี้ 2020 จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์มากเพิ่มขึ้นอีก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 12 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน โดยมีข่าวลืออย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการเตรียมเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง บุรีรัมย์ เพิ่มเติมสำหรับสายการไทยสมายล์ และไทยไลอ้อนแอร์

สนามบินบุรีรัมย์ ถือเป็น 1 ในโครงการนำร่องพัฒนาสนามบินในภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ระนอง บุรีรัมย์ และน่าน ให้เป็นทัวริสต์แอร์พอร์ต อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สนามบินตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และมีความปลอดภัย ร้านค้าของที่ระลึก เคาน์เตอร์รับแลกเงินตราต่างประเทศ จุดให้ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ที่ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม และได้รับการพัฒนาเป็นสนามบินศุลกากร ให้สามารถรองรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศได้

สำหรับจำนวนผู้โดยสารปี 2562 สนามบินบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการ 12 เดือนของปี 2562 จำนวน 355,497 คน ผู้โดยสารขาเข้า 177,747 คน และผู้โดยสารขาออก 177,681 คน อยู่ในลำดับที่ 7 ของสนามบินจากกรมท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคอีสาน รองลงมาจาก อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด และนครพนม

โดยกรมท่าอากาศยานเผยเตรียมจัดสรรงบ 700 ล้านบาท เพื่ออัพเกรดสนามบินบุรีรัมย์ให้เป็นสนามบินนานาชาติ รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการพัฒนาให้บุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวทางกีฬา

โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หลังใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 7.5 แสนคน เป็น 1.7 ล้านคนต่อปี พร้อมกับขยายลานจอดเครื่องบินที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับการเสนอให้โอนย้ายการบริหารจากกรมท่าอากาศยานไปยัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

 

Source : กรมท่าอากาศยาน https://www.airports.go.th/