นายจุติ ไกรฤกษ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกรณ์ จาติกวณิช พร้อมด้วย นักการเมือง นักธุรกิจ ประชาชน ร่วมไว้อาลัย “ชัย ชิดชอบ” เป็นคืนที่ 6 ขณะที่ ยอดบริจาคเข้า รพ.บุรีรัมย์ ทะลุ 15 ล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ภายในบริเวณบ้านชิดชอบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ สถานที่สำหรับจัดงานสวดพระอภิธรรมศพ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพิธีสวดพระอภิธรรม มี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม

ซึ่งภายในงานมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา, นายประเสริฐ บุญชัยสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นพ. หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พล.ต.อ. ศรีวรา รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, พลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วม อาทิ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, นายเผด็จ ภูรีปติภาน บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ข่าวสด, นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน), นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น, นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์ดี (ไทยแลนด์) จำกัด, นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนางดลฤดี ศรีม่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ยังมีนักการเมือง พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ดี ทางเจ้าภาพงดรับพวงหรีด หากท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญ ให้บริจาคเข้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยบริจาคผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-0-70047-3 ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งยอดบริจาควันที่ 30 มกราคม 2563 ณ เวลา 20.03 น. ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 15,610,448.85 บาท

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์