13 มีนาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ระบุผ่านเฟซบุ๊คเพจว่า ทางจังหวัดได้มีการแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ยกเลิกการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2563 ซึ่งจะขึ้นทุกปีในช่วงวันที่ 2-3 เมษายนนี้ตามกำหนดการเดิม เหตุเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

ซึ่งในปีที่ผ่านมา 2562 การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี 2562 นั้น มีการแสดง แสง สี เสียง เรื่องราวของการสร้างปราสาทพนมรุ้ง องค์นเรนทราทิตย์ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากบทพระราชนิพนธ์ “ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสื่อผสมสมัยใหม่ Visualize 4D Presentation หรือที่เรียกกันว่า 4D Mapping เป็นการฉายภาพประกอบการเล่าเรื่องไปบนปราสาทพนมรุ้งจําลอง พร้อมบทบรรยายบอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย /ชมขบวนเทิดภักดีองค์ราชัน ขบวนแห่เพทพาหนะประจำทิศทั้ง 10

การแสดง Dimensional Mapping Light & sound Show /การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง การแสดง Special Light Show การย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วยแสงสีที่สวยงามในยามค่ำคืน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังได้เลือก ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และชิมอาหารพื้นเมืองโบราณหายาก พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงานโดยไม่เสียค่าบัตรเข้าชมแต่อย่างใด

****สำหรับผู้ที่รับบทเป็น พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น คือ อร อรอนงค์ ปัญญาวงค์ นางสาวไทย ปี 2535 ส่วนผู้ที่รับบทแสดงองค์นเรนทราทิตย์ คือ ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ยังได้ชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกด้วย

และเป็นที่น่าเสียดายว่าปี 2563 นี้จะไม่มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเนื่องจากการเฝ้าระวังและมาตรการรับมือเชื้อโรคดังกล่าวจากภาครัฐ